459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Rakovina, nádorový růst

Co je nádor? Co je rakovina?

Bylo by možné uvádět nejrůznější odborné i neodborné definice, rady, léčby… ale možná je vhodnější vysvětlit, co tento pojem znamená, možná je třeba podívat se úplně na začátek…

Jak jsme vznikli z buňky.

S každou novou buňkou se musí zkopírovat i stavební plány (DNA), určující chování nových buněk. Nejedno přísloví říká, že člověk není neomylný, stejně tak buňky našeho těla se při vzniku dopouštějí chyb ve svých plánech (mutace). Denně tak vniká nespočet nefunkčních, chybných buněk, které mohou zanikat svou nefunkčností, neschopností opatřit si živiny ze svého okolí, nebo je jejich život ukončen naším imunitním systémem (leukocyty), který se nás snaží před nádorovými buňkami chránit.

Imunita však muže selhat, chybná buňka si najde způsob jak získat z okolí potravu a může se začít množit – nádorový, rakovinový růst.

Nádorové buňky nereagují na pokyny našeho těla (neposlouchají celek) a začíná jejich nekontrolovatelný růst podle jiných stavebních plánů (DNA), než máme my sami.

Příčiny vzniku rakoviny

Výše jsme uvedli, že rakovina je vzepření se rakovinné buňky příkazům našeho těla, které chybné buňce velí zánik. Chybovost buňky jsme nazvali poruchou v jejích stavebních plánech (DNA).

Medicína nám nabízí nemalý přehled látek (mutageny, kancerogeny) přispívajících k nádorovému bujení, my si zde uvedeme pouze skupiny těchto látek:

  • genetické dispozice – každý máme jiný genetický kód, někdo může být náchylnější
  • vyšší věk – s rostoucím věkem mohou selhat ochranné mechanizmy imunity
  • mikroorganizmy (viry, bakterie, plísně) mohou napadením našich buněk změnit jejich DNA
  • chemikálie, prvky, sloučeniny ve vodě, stravě, ovzduší, volné radikály
  • záření – především sluneční, ale i rentgenové, radioaktivní
  • snížená imunita
  • někteří odborníci vidí příčinu i v trvalém překyselení organizmu
  • Léky
  • byliny

V konkrétním výčtu by se dalo pokračovat do nekonečna, ale většina z nás ví, co pro nás není vhodné, přesto si to i s touto znalostí nadále dopřáváme.

Příznaky

Nádorové onemocnění předznamenávají či doprovázejí celotělové projevy: únava, noční pocení, dlouhodobě zvýšená teplota, nechutenství, popřípadě ztráta hmotnosti, zvětšení, zánět mízních uzlin.

Dělení nádorů dle zhoubnosti

Pro nemocného pacienta je asi nejpochopitelnější dělení podle zhoubnosti (škodlivosti) na maligní, semimaligní a benigní.

Benigní nezhoubný nádor

Tento typ nádoru roste v místě svého vzniku, čímž utlačuje okolní tkáň. Například benigní nádor mozku způsobuje utlačování mozkové tkáně, takže může dojít k poruchám funkce mozku. Benigní nádory plic mohou omezovat dýchání, nádory močových či žlučových cest mohou vést až k selhávání daného orgánu.

Některé benigní nezhoubné nádory se mohou změnit v nádory zhoubné – maligní (odborně prekancerózy).

Semimaligní nádor

Tento typ nádorového růstu roste agresivněji, nejenže okolní tkáň utlačuje, ale doslova ji napadá.

Maligní zhoubný nádor

Maligní zhoubný nádor napadá okolní tkáň, roste rychleji než zmíněné dva a dokáže uvolňovat své části do lymfy a krve, čímž dochází k jeho rozšíření do dalších orgánů.

Nepravé nádory

Pro úplnost je vhodné zmínit nenádorové útvary, které mohou v některých ohledech vypadat jako nádorové onemocnění. Můžeme sem řadit například cysty a pseudocysty.

Dělení nádorů dle typu

Jak jsme řekli, po oplodnění vajíčka spermií vzniká jediná buňka, která se vytrvale dělí. Po měsíci od početí už nejsou všechny buňky stejné. Některé se začnou specializovat na utváření nervové soustavy a kůže, jiné se stanou odborníky na výstelky sliznic a poslední tvoří kosti, svaly, cévy.

Moderní medicína může díky tomuto dělení odebrat vzorek nádoru, určit z jaké tkáně vznikl a tím upřesnit léčbu.

Druhy rakoviny

Nádor dělohy a děložního čípku, hlasivek, hrtanu, hypofýzy, jater, jícnu, kostí, krve, kůže, ledvin, lymfatických uzlin, močového měchýře, mozku a míchy, nadledvinové dřeně, feochromocytom, nadledvinové kůry, Connuv syndrom, plic, prostaty, prsu, rtu, jazyka, slinivky břišní, štítné žlázy, tlustého střeva, vaječníků, varlat, žaludku, žlučníku a žlučových cest.

Léčba rakoviny

Moderní medicína nabízí chirurgické odstranění, chemoterapii cytostatiky, ozařování, biologickou léčbu.
K léčbě některých je používán i vit. C. Na útlum silných bolestí se užívají analgetika, opioidní analgetika.

Komplikace rakoviny

Moderní léčebné postupy nádorového bujení přinášejí tělu mnoho komplikací - např. anémie, trombóza, zvýšená srážlivost krve, lymfedém, lymfatický otok.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Doporučovány jsou též bioflavonoidy.

Byliny

Potraviny

U potravin v souvislosti s rakovinou si sice nedovolíme tvrdit, že by konzumace dané potraviny dovedla rakovinu vyléčit. Nicméně řada vyléčených lidí zastává názor, že jim dané potraviny pomohly v návratu ke zdraví.

Potraviny předcházející rakovině:

Nedoporučuje se pyl.

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)